Vietnamese-VNEnglish (UK)

My Dang Travel Services & Trading CO., LTD

Taxcode: 0304622789

Điện thoại: +84-28-35172887
  +84-28-35173056
Fax: +84-28-35172887
Địa chỉ: 159 Phan Xich Long street , 7 ward, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh City