Vietnamese-VNEnglish (UK)

VIETNAM AIRLINES MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI PHÚ QUỐC - SINGAPORE