Vietnamese-VNEnglish (UK)

Cty TNHH TM - DV Mỹ Đăng

MST: 0304622789

Điện thoại: +84-28-35172887
  +84-28-35173056
Fax: +84-28-35172887
Địa chỉ: 159 Phan Xích Long, phường 7, quận Phú Nhuận, Tp. HCM